Partnerské asociace

FIDIC

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) je zkratka francouzského názvu Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.

FIDIC je mezinárodní federací národních asociací nezávislých konzultačních inženýrů, nevládní organizací uznávanou Spojenými národy, významnými světovými bankami, Evropskou komisí i dalšími mezinárodními institucemi. Federace byla založena v roce 1913 k podpoře obecných zájmů svých členských asociací a k šíření informací v zájmu svých členů. Hlavní význam však FIDIC získal až po 2. světové válce, kdy se začal zvětšovat tak, že dnes spojuje asociace z více než sedmdesáti zemí všech kontinentů.

EFCA

Se vznikem Evropského hospodářského společenství si evropští konzultační inženýři uvědomili potřebu další profesionální integrace v evropském měřítku. Proto v roce 1965 byla vytvořena organizace evropských konzultačních inženýrů CEDIC a v roce 1971 další organizace CEBI, sdružující především velké konzultační firmy. Potřeba společného postupu i společných zájmů pak vedla v roce 1992 ke vzniku jednotné evropské federace EFCA – European Federation of Engineering Consultancy Associations se sídlem v Bruselu.

Hlavním posláním EFCA je reprezentovat zájmy a podporovat image konzultačního inženýrství. Přitom EFCA analyzuje trendy využívání konzultantů, konkurenční vlivy, možnosti projektového financování atd. Na základě takových analýz EFCA využívá svého vlivu k dosažení co nejlepších podmínek výkonu profese pro nejširší okruh jednotlivých členských firem od těch nejmenších, operujících na místním trhu až po velké multi-disciplinární firmy působící na mezinárodním trhu, ať pochází z malých či velkých zemí.

Kromě toho EFCA využívá svého výjimečného postavení k podpoře kontaktů mezi manažery jednotlivých firem vytvářením platformy pro výměnu informací a zkušeností a poskytováním příležitostí pro vyhledání nových obchodních partnerů. V roce 2004 EFCA uzavřela s FIDIC smlouvu o spolupráci v oblastech společného zájmu konzultantů.

EFCA sdružuje 26 národních asociací z 25 evropských zemí, reprezentujících více než 10.000 firem a zaměstnávajících více než 221.000 zaměstnanců, s průměrným ročním obratem přibližně 26 miliard EURO.

CEEC

V roce 1997 byla z iniciativy české a maďarské asociace ustavena v rámci EFCA koordinační skupina zástupců asociací ze zemí střední a východní Evropy (CEEC = Central and Eastern European Countries), která se schází a jedná pravidelně jednou za rok na podzim, v poslední době při příležitosti jednání EFCA D & S Meeting (jednání ředitelů a sekretářů členských asociací EFCA). Koordinační skupina CEEC není oficiálním subjektem EFCA, ale jejím posláním byla a je především výměna informací a zkušeností asociací ze zemí s velice podobnými ekonomickými, sociálními i profesními podmínkami v Evropě, výměna informací před vstupem našich zemí do EU a nyní i po vzniku členství. Koordinačních jednání CEEC se pravidelně zúčastňují i nejvyšší představitelé FIDIC a EFCA.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2023 Česká asociace konzultačních inženýrů