EFCA – European Federation of Engineering Consultancy Associations

Se vznikem Evropského hospodářského společenství si evropští konzultační inženýři uvědomili potřebu další profesionální integrace v evropském měřítku. Proto v roce 1965 byla vytvořena organizace evropských konzultačních inženýrů CEDIC a v roce 1971 další organizace CEBI, sdružující především velké konzultační firmy. Potřeba společného postupu i společných zájmů pak vedla v roce 1992 ke vzniku jednotné evropské federace EFCA - European Federation of Engineering Consultancy Associations se sídlem v Bruselu.

Hlavním posláním EFCA je reprezentovat zájmy a podporovat image konzultačního inženýrství. Přitom EFCA analyzuje trendy využívání konzultantů, konkurenční vlivy, možnosti projektového financování atd. Na základě takových analýz EFCA využívá svého vlivu k dosažení co nejlepších podmínek výkonu profese pro nejširší okruh jednotlivých členských firem od těch nejmenších, operujících na místním trhu až po velké multi-disciplinární firmy působící na mezinárodním trhu, ať pochází z malých či velkých zemí.

Kromě toho EFCA využívá svého výjimečného postavení k podpoře kontaktů mezi manažery jednotlivých firem vytvářením platformy pro výměnu informací a zkušeností a poskytováním příležitostí pro vyhledání nových obchodních partnerů. V roce 2004 EFCA uzavřela s FIDIC smlouvu o spolupráci v oblastech společného zájmu konzultantů.

EFCA sdružuje 26 národních asociací z 25 evropských zemí, reprezentujících více než 10.000 firem a zaměstnávajících více než 221.000 zaměstnanců, s průměrným ročním obratem přibližně 26 miliard EURO.

 

EFCA se snaží dosáhnout následujících cílů:

  • vhodné legislativy
  • rovných obchodních podmínek
  • přijatelných postupů výběru konzultantů a přidělování zakázek
  • poskytování odpovídajících informací
  • odpovídající publicity konzultační profese

 

Pracovní komise

Pro dosažení uvedených cílů EFCA ustavila pracovní komise z expertů různých evropských zemí. Jedná se o následující komise, které pracují velmi aktivně:

  • rozvoj spolupráce (Development Cooperation)
  • profesní odpovědnost (Professional Liability)
  • projektové financování (Project Financing)
  • zadávání veřejných zakázek (European Public Market“ Com)

CACE má v současné době zastoupení v komisi pro zadávání veřejných zakázek, kam byli nominováni Ing. Slavíček (SUDOP Praha, a.s.) a Ing. Jaromír Kačena (Mott MacDonald Praha, s.r.o.). Zastoupení v ostatních komisích včetně výměny informací je koordinováno v rámci skupiny CEEC.

 

Kontakt

European Federation of Engineering Consultancy Associations – EFCA

Avenue des Arts 3/4/5

B-1210 Brussels, Belgium

Tel.: +322 209 07 70

Fax: +322 209 07 71

E-mail: efca@efca.arc.be

Web: http://www.efcanet.org

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2023 Česká asociace konzultačních inženýrů