CEEC – Central and Eastern European Countries

V roce 1997 byla z iniciativy české a maďarské asociace ustavena v rámci EFCA koordinační skupina zástupců asociací ze zemí střední a východní Evropy (CEEC = Central and Eastern European Countries), která se schází a jedná pravidelně jednou za rok na podzim, v poslední době při příležitosti jednání EFCA D & S Meeting (jednání ředitelů a sekretářů členských asociací EFCA). Koordinační skupina CEEC není oficiálním subjektem EFCA, ale jejím posláním byla a je především výměna informací a zkušeností asociací ze zemí s velice podobnými ekonomickými, sociálními i profesními podmínkami v Evropě, výměna informací před vstupem našich zemí do EU a nyní i po vzniku členství. Koordinačních jednání CEEC se pravidelně zúčastňují i nejvyšší představitelé FIDIC a EFCA.

Členy koordinační skupiny CEEC jsou:

  • CACE – Česká asociace konzultačních inženýrů

  • AHCEA – Maďarská asociace konzultačních inženýrů a architektů

  • SIDIR – Polská asociace konzultačních inženýrů

  • NACES – Asociace konzultačních inženýrů Slovinska

  • BACEA – Bulharská asociace konzultačních inženýrů a architektů (od 2001)

  • SACE – Slovenská asociace konzultačních inženýrů (od 2003)

 

V letech 1999 – 2002 byl představitelem CEEC v BoD EFCA pan Matyáš Borostyiánkoi (AHCEA), od roku 2002 do roku 2005 pan Martin Zuštík (CACE) a od roku 2005 pan Andrzej Michalowski (SIDIR). Tito zástupci jsou reprezentanty asociací našeho regionu v BoD EFCA a přenášejí oboustranně potřebné informace. Náklady spojené s touto činností jsou hrazeny stejným dílem všemi členy koordinační skupiny. Za dobu společného působení se vytvořily hluboké osobní i pracovní vztahy mezi jednotlivými představiteli a v EFCA jsme vnímáni jako významná a koordinovaná skupina členů.

V roce 2004 byl z iniciativy Ing. Martina Zuštíka prezentován společný plán akcí EFCA a CEEC, nazvaný „4 + 4“. Jedná se o 4 konkrétní úkoly naší skupiny CEEC a 4 úkoly EFCA, které by měly přispět ke většímu zviditelnění našich asociací v Evropě s podporou federace EFCA. Jedná se konkrétně například o větší zapojení našich zástupců do činnosti komisí EFCA, o uspořádání prezentace CEEC v Bruselu, vytvoření webových stránek CEEC pro lepší výměnu informací apod.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2022 Česká asociace konzultačních inženýrů