Strategický plán České asociace konzultačních inženýrů (CACE) na roky 2021-2024

V září 2021 prezidium asociace odsouhlasilo Strategický plán CACE na roky 2021-2024.

V souladu s plánem prací pro rok 2021 byla v období dubna až srpna 2021 připravena Strategie CACE pro roky 2021-2024, která byla v září t.r. schválena prezidiem asociace. Tento strategický materiál obsahuje základní informace o asociaci včetně úkolů a plánů pro tento rok a roky následující. Stěžejními ustanoveními uvedenými ve strategii jsou části týkající se odborných komisí včetně vzdělávání, viz https://www.cace.cz/pracovni-skupiny/. Práce některých odborných komisí (např. A.1 – Vnější vztahy, A.3 – Spolupráce s ČKAIT a G.1 – YP/BIM)  již byly zahájeny a v nejbližší době předpokládáme zahájení činností i zbývajících komisí. 

První vyhodnocení plnění vytyčených úkolů a činností (pro rok 2021) předpokládáme v 1. Q 2022. Pevně věříme, že tento dokument umožní asociaci pružně reagovat na změny na stavebním trhu a Vy, jako členové a zejména prostřednictvím Vašich zástupců v odborných komisích pomůžete tyto odborné a cílené reakce na jednotlivé změny připravovat tak, aby byly ku prospěchu všech členů asociace a jejich zaměstnanců.

V případě, že máte zájem nominovat do jednotlivých komisí své další nebo případně nové zástupce, kontaktujte, prosím, přímo výkonného tajemníka CACE Ing. Adama Ševčíka (sevcik.adam@icloud.com). 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů