Strategický plán České asociace konzultačních inženýrů (CACE) na roky 2021-2024, aktualizace 2022

V září 2021 prezidium asociace odsouhlasilo Strategický plán CACE na roky 2021-2024 a během června a čevence 2022 schválilo jeho aktualizaci dle současné situace.

Po prvním vyhodnocení plnění vytyčených úkolů a činností prezentovaných v navržené strategii v 1. Q 2022 proběhla během 2.Q její aktualizace pro rok 2022 a další léta. Věříme, že předložený dokument umožňuje asociaci aktuálně a pružně reagovat na změny na stavebním trhu. Vy, jako členové a zejména prostřednictvím Vašich zástupců v odborných komisích pomůžete tyto odborné a cílené reakce na jednotlivé změny připravovat tak, aby byly ku prospěchu všech členů asociace a jejich zaměstnanců.

V případě, že máte zájem nominovat do odborných komisí své další nebo případně nové zástupce, kontaktujte, prosím, přímo výkonného tajemníka CACE Ing. Adama Ševčíka (sevcik.adam@icloud.com). 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů