Smlouvy FIDIC v letním čísle časopisu Stavebnictví

Letní dvoučíslo časopisu Stavebnictví 6-7/2022 přineslo dva velmi zajímavé články, v nichž hrají významnou roli smluvní vzory FIDIC.

V letním dvoučísle časopisu Stavebnictví 6-7/2022 zaujme čtenáře článek o výstavbě Dvorského mostu v Karlových Varech, autora Ing. Petra Bursíka, který popisuje první zkušenosti samosprávy českého města se zadáním stavební zakázky podle metodiky Žluté knihy FIDIC. Autor článek uzavírá konstatováním, že první zkušenosti města se smluvními vzory FIDIC je kladná. Dobré nastavení smluvních mechanismů umožnilo smluvním stranám se v případě potřeby rychle dohodnout na řešení a plynule pokračovat ve výstavbě. Zástupci města věří, že nově nabyté zkušenosti jim pomohou úspěšně realizovat i další infrastrukturní stavby, kde je doba výluky kritická. Článek si můžete přečíst zde.

Druhý článek ze stejného čísla časopisu, jehož hlavním klíčovým slovem jsou smluvní vzory FIDIC, upozorňuje na skutečnost, že se velmi nevyplácí jejich obsah měnit nad rámec, který je v samotných smluvních vzorech ke změně dle aktuálních podmínek konkrétního stavebního projektu přímo doporučen. Autor článku Ing. Pavel Janeček uvádí několik příkladů z praxe, které ukazují, jak se mohou nevhodné úpravy smluv stát kontraproduktivní i pro samotného objednatele, protože ve skutečnosti se tím stavby prodlouží a prodraží. Upozorňuje také, že nevhodnými úpravami může dojít k porušení tzv. FIDIC Golden Principles – Zlatých zásad FIDIC (pozn.: CACE již připravuje jejich překlad a po podpisu smlouvy s FIDIC budou na webu CACE volně ke stažení). Znamená to, že úpravy provedené zvláštními podmínkami narušují copyright natolik, že taková upravená smlouva už by se neměla vydávat za FIDIC. Článek, který dle sdělení redakce bude mít v některém následujícím čísle časopisu pokračování, si můžete přečíst zde.

Oba články jsme zde mohli zveřejnit díky laskavému souhlasu redakce časopisu Stavebnictví. Za udělený souhlas děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů