Kterou cestou jít? Strategické scénaře pro konzultační inženýry v časech vysoké nejistoty

V prosinci 2021 vydala EFCA (Evropská federace národních asociací konzultačních inženýrů) útlou publikaci, která je zaměřena na důvody pro přípravu a sestavovaní strategických scénářů pro konzultační inženýry v časech vysoké nejistoty.

Publikace byla připravována v době, kdy Evropa a celý svět řešily dopady nečekané pandemie zákeřného virového onemocnění. Během let 2020 a 2021 zavedly vlády různých států světa řadu různých opatření, která měla zejména chránit obyvatelstvo před šířením nemoci a jejími případnými těžkými průběhy. Opatření však měla výrazné dopady, proměnné v čase, šíři i hloubce, na různá odvětví společnosti. Do našeho zavedeného a předvídatelného světa vstoupila nejistota, se kterou bylo nutné se vypořádat.  Odborná komise EFCA Future Trends Committee připravila na základě mnoha shromážděných názorů a informací od významných odborníků z oboru stavebnictví zajímavý text, který konzultačním inženýrům popisuje, proč a jak sestavovat strategické scénáře pro vývoj jejich firmy v následujících letech. Publikace obsahuje i čtyři scénáře možného vývoje na stavebním trhu Evropy pro roky 2021 až 2025: A- Eldorádo statusu quo / éra národních specialistů; B – Vzestup velkých stavebních firem; C – Slzavé údolí a D – Falešný pocit jistoty.

V únoru 2022 přišla další významná událost – invaze Ruska na Ukrajinu a vypuknutí války, jejíž důsledky vnesly na trhy ještě mnohem více nejistoty a neurčitostí. Připravený text za Vás současnou obtížnou situaci na stavebním trhu nevyřeší, ale může vám poskytnout určitý návod, jak se v časech vysoké nejistoty a neurčitostí orientovat a jak hledat vhodné cesty pro vaše firmy. Publikaci si můžete přečíst zde.

Děkujeme sekretariátu EFCA za laskavý souhlas s publikováním českého překladu textu.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů