O asociaci

Úloha a cíle Asociace

Prosazujeme, ochraňujeme a rozvíjíme konzultační inženýrství, propagujeme a podporujeme profesní reputaci.

Koordinujeme činnosti s ostatními národními asociacemi k vytváření jednotného prostředí a podmínek v rámci EU.

Aplikujeme obecně uznávaná pravidla (FIDIC a EFCA) do domácích podmínek, poskytujeme informace členům s umožněním přístupu k publikacím FIDIC a EFCA i jejich probíhajícím novelizacím, s právem se k návrhům těchto novelizací vyjadřovat.

Spolupracujeme:

 • na tvorbě a aktualizaci legislativních předpisů a zákonů, týkajících se konzultační praxe a výkonu povolání konzultantů,
 • při aktualizaci soutěžních a obchodních podmínek pro činnost konzultantů,
 • se sekretariáty FIDIC a EFCA stejně jako s ostatními národními asociacemi za účelem koordinace činností a s cílem výměny informací a zkušeností,
 • s Rozhodčím soudem HK a AK ČR při výběru a přípravě rozhodců ve sporech technické povahy,
 • s orgány státní správy i s dalšími nevládními subjekty působícími v oblasti stavebnictví, zejména se SIA – Radou výstavby a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR,
 • s ostatními inženýrskými organizacemi a komorami při prosazování přijatelných podmínek pro výkon konzultační profese při přípravě a schvalování legislativních návrhů a záměrů.

Podporujeme:

 • profesní zájmy členů asociace a jejich sladění s obecně platnými etickými a profesními normami,
 • konzultační inženýrství jako profesi ku prospěchu členů asociace, klientů i společnosti, v zájmu garantování spolehlivosti a kvality profesionálních aktivit,
 • odpovídající sociální a materiální uznání důležitosti konzultačního inženýrství.

Připravujeme a vypracováváme:

 • propagační a informační materiály o asociaci a o jejích členech, jejich profesním zaměření, odborné zkušenosti a aktivitách,
 • expertízy ve sporech technické povahy s uplatněním odborné autority asociace,
 • stanoviska CACE k vybraným problémům konzultační praxe (ve vazbě na obdobná stanoviska FIDIC nebo EFCA),
 • semináře k projednání aktuálních problémů, doporučení k jejich řešení,
 • v souladu s mezinárodními pravidly FIDIC a EFCA formulace odborných, etických, organizačních a obchodních pravidel a zásad, vztahujících se k činnosti členů, jejich prosazování a šíření,
 • reference o členských firmách CACE subjektům, které o to požádají.

Reprezentujeme asociaci a její členy.

 

Historie CACE

Česká asociace konzultačních inženýrů byla založena v roce 1991. V roce 2021 tak asociace slaví už 30 let své činnosti.  V době, kdy byla založena, se začínal formovat trh konzultačních inženýrských prací a strukturoval se současný profil konzultační inženýrské profese v České republice. Dělením velkých projektových a úzce specializovaných ústavů vznikaly samostatné multi-disciplinární projektové kanceláře, ateliéry a společnosti, které byly v první polovině devadesátých let postupně privatizovány. Prvotním cílem CACE bylo navázat kontakty s evropskými i světovými konzultačními strukturami a pokusit se převzít od nich zkušenosti a pravidla pro zadávání a zpracování projektů, způsoby výběru a hodnocení konzultantů, posuzování jejich kvalifikace, etická pravidla atd. a zapojit se postupně do těchto mezinárodních aktivit.

V roce 1992 byla CACE jako řádný člen přijata do FIDIC a v roce 1998 do EFCA.

V dnešní době je členem CACE více než 50 členských konzultačních inženýrských firem různé velikosti i profesního zaměření.  Vůči mezinárodním organizacím reprezentuje CACE profesi konzultačního inženýra v České republice.

 

Orgány asociace

Na valné hromadě asociace dne 22. března 2022 byly orgány zvoleny v níže uvedeném složení.

 

Prezídium

Prezident

Ing. Martin Zuštík

Technoprojekt, a. s.                    

martin.zustik@technoprojekt.cz

 

Viceprezidenti

Ing. Radovan Hrnčíř

HBH Projekt, spol. s r. o.             

r.hrncir@hbh.cz

Ing. Milan Kalný

PONTEX, spol. s r. o.

kalny@pontex.cz

 

Členové

Ing. Petr Mach

ÚJV Řež, a. s., div. Energoprojekt

petr.mach@ujv.cz

Ing. Ivan Rybák

PRAGOPROJEKT, a. s.

rybaki@li.pragoprojekt.cz

Ing. Antonín Adam Pekárek, M.B.A.

Centroprojekt Group, a. s.

pekarek@centroprojekt.cz

Ing. Václav Větrovský

Contract management, a. s.

vetrovsky@cmanagement.cz

Ing. Martin Höfler

PÚDIS, a. s.

martin.hofler@pudis.cz

Ing. Ondřej Budík

HBH Projekt, spol. s r. o.   

o.budik@hbh.cz

 

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

Ing. Milan Komínek

AFRY CZ s. r. o.  

milan.kominek@afry.com; kominekm@post.cz

 

Členové

Mgr. Dana Štumpová

právník

dana.stumpova@seznam.cz

Mgr. Ratmír Šunkenič

PRAGOPROJEKT, a. s.

sunkevic@pragoprojekt.cz

 

Výkonný tajemník

Ing. Adam Ševčík

CACE

sevcik.adam@icloud.com

 

Sekretariát

Sekretariát asociace

Ing. Jana Margoldová

vedoucí sekretariátu

jana.margoldova@cace.cz

Ing. Jaromír Kačena

odborný pracovník sekretariátu

jalomil.kacena@gmail.com

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2023 Česká asociace konzultačních inženýrů