Zlaté zásady FIDIC (Golden Principles FIDIC)

Pro uživatele smluvních vzorů FIDIC jsou připraveny Zlaté zásady FIDIC (ZZ, český překlad tzv. Golden Principles FIDIC). ZZ poskytují návod, jak upravit OP ve ZP. Zájemci si mohou uvedený text volně stáhnout ve formátu PDF.

FIDIC vydává Obecné smluvní podmínky (OP), které jsou široce využívány pro mezinárodní stavební zakázky. Jsou určeny k použití v jakékoli jurisdikci.

Značka FIDIC mimo jiné představuje spravedlivé, vyvážené a uznávané vzory stavebních a inženýrských smluv a dohod. OP FIDIC jsou založeny na spravedlivém a vyváženém rozdělení rizik a odměn mezi Objednatele a Zhotovitele a jsou všeobecně uznávány za to, že zajišťují přiměřenou rovnováhu mezi rozumnými očekáváními těchto smluvních Stran. Smlouva uznaná jako Smlouva FIDIC má proto skutečnou obchodní hodnotu jak pro Objednatele, tak pro Zhotovitele, a to jak ve fázi výběrového řízení, tak během realizace Smlouvy.

FIDIC se často setkává s použitím „smluv FIDIC“, u nichž byly provedeny významné změny OP ve formě nahrazení, změny nebo vypuštění části znění OP prostřednictvím Zvláštních podmínek (ZP). Protože v poslední době bylo opakovaně zjištěno, že provedené náhrady a změny jsou natolik podstatné a takového rozsahu, že konečná smlouva již nereprezentuje zásady FIDIC, a tím ohrožuje „značku FIDIC“ a uvádí uchazeče (ve výběrovém řízení) a veřejnost v omyl, vydal FIDIC tzv. Zlaté zásady (ZZ). ZZ poskytují návod, jak správně upravit OP ve ZP.

Zlaté zásady FIDIC si můžete volně stáhnout zde. CACE, v souladu s FIDIC, poskytuje ZZ zájemcům bezplatně.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů