Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2018

Dne 27. března 2018 se v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnila valná hromada České asociace konzultačních inženýrů. Na programu bylo především hodnocení činností a hospodaření v uplynulém roce doplněné o prezentaci závěrů dozorčí rady z nedávné revize. Bilancování roku 2017 vystřídaly plány pro rok 2018.
Po úvodních slovech a shrnutí pozitiv a negativ roku 2017 z hlediska činností a hospodaření CACE prezident asociace Ing. Martin Zuštík představil rozpočet spolu s plánovanými cíli pro aktuální rok 2018. Závěr setkání byl věnován diskuzi, v níž největší prostor byl věnován otázkám oblasti dozorovaní staveb, které byly prezentovány na úspěšné konferenci Dozorování v únoru v Brně. V rámci diskuze byly prezentovány vybrané příspěvky z konference. Dále byla zmiňována například problematika řešení mimořádně nízkých cen, postup v přípravě koncepce použití BIM, spolupráce CACE s organizacemi EFCA a FIDIC ad.
Na společné diskuzi vystoupili hosté: Ing. Ivo Vykydal za SFDI představil Společnou strategii pro dopravní infrastrukturu, jež je společným cílem MD ČR, SFDI ŘSD, SŽDC a ŘVC ČR. Ing. arch Jan Fibiger, SIA, představil tři oblasti zájmu, kde by SIA uvítala užší spolupráci s CACE.

Pro více informací je celý zápis z valné hromady s přílohami ke stažení.

Dne 3. května 2018

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů