Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2015

Dne 24. 3. 2015 se v Praze, na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze, uskutečnila Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů. Po ukončení Valné hromady následovalo Diskusní fórum, zaměřené zejména na problematiku novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Jako hosté se zúčastnili:
Ing. Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mgr. Stanislav Krčil, ředitel správního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Pavel Křeček, prezident ČKAIT
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., člen pracovní skupiny pro přípravu novely zákona o zadávání veřejných zakázek
Ing. Petr Serafin, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních surovin MPO
Ing. Josef Dvorský, prezident ČAAI
Ing. Arch. Milan Teigiser, viceprezident ČAAI.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní účast v diskusi.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů