Návštěva delegace Čínské národní asociace konzultačních inženýrů (CNAEC) Praha 7. září 2018

Cestou na výroční konferenci FIDIC2018 BERLIN se delegace Čínské národní asociace konzultačních inženýrů CNAEC, vedená panem Xiao Fengtong,prezidentem CNAEC ( email: cnaec@cnaec.org.cn web:www.cnaec.org.cn ), zastavila v Praze na jednání se zástupci CACE.
Jednání vyvolala Čínská asociace. Setkání se mimo prezidenta zúčastnilo dalších čtrnáct představitelů velkých čínských inženýrských organizací poskytujících projektové, dozorové a další inženýrské konzultační služby.
CACE zastupoval prezident Ing. Martin Zuštík, viceprezident Ing. Milan Kalný a další tři zástupci členských organizací.
Jednání proběhlo v prostorech člena CACE, společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. v centru Prahy.
Po úvodních projevech prezidentů obou asociací se prezentovaly tři velké čínské inženýrské firmy, mj. společnost, která projektovala světoznámou železnici do Tibetu, celou řadu vysokorychlostních tratí a na 30 000 km železnic celkem. Společnost má kolem 4 000 pracovníků.
Aktivity CACE představil stručně viceprezident Ing. Kalný, který dále prezentoval projekty mostů (navržené společností Pontex a dalšími firmami). Činnost členů CACE krátce představili zástupci Ústavu jaderného výzkumu Ing. Petr Mach a SG Geotechnika Mgr. Lucie Bohátková. Hostům byly předány informační materiály společností Technoprojekt (průmyslové stavby) a hostitelské Mott MacDonald CZ.
Celé jednání bylo tlumočeno čeština/čínština, neboť ne všichni členové čínské delegace mluvili anglicky.
Po vzájemných závěrečných zdvořilostech a poděkováních pozval president CNAEC zástupce naší asociace k návštěvě Číny. Na závěr prvního setkání proběhlo společné fotografování a návštěva terasy s nádherným výhledem na panoráma Starého Města a Hradčan.
Případní zájemci o další informace se mohou obrátit na sekretariát CACE.
Praha 26. září 2018
Ing. Jaromír Kačena

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů