Humanitární dar Ukrajině

Na návrh prezídia odhlasovala valná hromada České asociace konzultačních inženýrů (CACE) na svém jednání 22. března 2022 poskytnutí humanitární podpory Ukrajině.

Na návrh prezídia odhlasovala valná hromada České asociace konzultačních inženýrů (CACE) na svém jednání 22. března 2022 poskytnutí humanitární podpory Ukrajině ve formě finančního daru na účet humanitární organizace Člověk v tísni ve výši 200 000 Kč.

Uvedená částka bude převedena na bankovní účet: Pomoc Ukrajině 93209320/0300 v nejbližších dnech.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů