Druhý kulatý stůl k ZOP na Ministerstvu dopravy ČR

25. ledna 2017 se na Ministerstvu dopravy ČR konal v pořadí druhý kulatý stůl k připravovaným Zvláštním obchodním podmínkám ŘSD pro používání Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. Bílé knihy FIDIC) pro připravované i realizované projekty. Diskuze k textu navržených ZOP se zúčastnili zástupci MD ČR, ŘSD, CACE, ARI a dalších profesních organizací.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů