Inženýři z CACE bodovali v evropské soutěži EFCA – vyhlášení výsledků soutěže EFCA Young Professionals 2015

Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), jako členská asociace EFCA (European Federation of Engineering Colsuntancy Associations), si Vás dovoluje informovat o vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže EFCA Young Professionals 2015. Akce, otevřená všem mladým profesionálům – zaměstnancům společností sdružených v CACE ve věku do 35 let, si klade za cíl zdůrazňovat talent a schopnosti mladé generace konzultantů i přitažlivost kariéry v jejich oboru.
Vítězkou letošního ročníku soutěže, kterého se zúčastnilo sedmnáct mladých profesionálů ze sedmi zemí, byla vyhlášena Anne Moloney (33 let, Ramboll, Dánsko) za projekt The Queensferry Crossing. Jde o jeden z největších mostních projektů v severní Evropě a největší inženýrský projekt ve Skotsku v posledním desetiletí. K naplnění všech svých povinností, které s projektem pro Annu Moloney souvisely, musela prokázat nejen vysokou odbornou úroveň ale také excelentní komunikační schopnosti při vedení týmu 35 spolupracovníků. Vítězná cena byla spojena s bezplatnou účastí na EFCA GAM – konferenci a setkání YPs v Oslo 28. až 30. května 2015 (uhrazené náklady zahrnuly i cestovní a ubytovací náklady). Vítězka byla rovněž vyzvána k prezentaci oceněného projektu během odborného jednání konference.
Z užšího okruhu finalistů vybrala odborná mezinárodní porota dvě druhá místa: Francescu Del Din (27 let, Ramboll, Dánsko) za Gina Krog Field Development project a Marka Foglara (34 let, SUDOP, Česká republika) za projekt rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze. V oceněném projektu má inženýr Foglar trojnásobnou zodpovědnost, jako manažer projektu, jako hlavní mostní inženýr a jako mostní inženýr zodpovědný za rekonstrukci historického 1 400 m dlouhého mostu, kde např. přemostění Křižíkovy ulice bude nově řešeno kompozitní ocelobetonovou konstrukcí (obr. 1). Oba držitelé druhého místa obdrželi finanční podporu účasti na EFCA GAM – konference a YP setkání v Oslu ve výši € 500.
Porota rovněž vybrala sedm uchazečů, kteří obdrželi čestné uznání: José Manuel González Parejo (35 let, Španělsko), Stefen E. Maagaard (33 let, Dánsko), Paus Kim Aleksander Haukeland (33 let, Norsko), Harmen Kievit (27 let, Nizozemsko), Dirk Schlarmann (33 let, Německo), Ana Contreras Escribano (35 let, Španělsko) a Jan Loško (31 let, Česká republika). Certifikáty byly oceněným předány 29. května na Award Ceremony během konference.
Do soutěže EFCA YPs 2015 se přihlásili tři účastníci z České republiky. Dva z nich se dostali mezi oceněné, inženýr Foglar získal dokonce druhou cenu, což je velký úspěch českých mladých profesionálů. Vítězům upřímně blahopřejeme a další mladé inženýry zveme k účasti v příštích ročnících soutěže.
Ing. Jana Margoldová, CSc., sekretariát CACE
zdroj: zpráva EFCA květen 2015
Pozn.: Více o platformě Young Professional se dovíte na https://www.cace.cz/o-platforme-yps.php.

Obr. 1 Pohled na navrhované řešení přemostění Křižíkovy ulice v pražském Karlíně (SO 14-07)

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů