CACE-ČKAIT memorandum o spolupráci

Představitelé České asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podepsali začátkem dubna 2021 společné Memorandum o spolupráci.

Ing. Martin Zuštík, prezident CACE, a Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT,  podepsali začátkem dubna 2021 společné Memorandum o spolupráci mezi CACE a ČKAIT. Podpisem memoranda se zdůrazňuje význam vytváření a realizace komplexních postupů a strategií, jejichž cílem bude zlepšování podmínek a zvyšování kvality služeb v oblasti stavebnictví v celé České republice a taky zahraničí. Uzavření memoranda vytváří prostor pro spolupráci a koordinaci obou stran při realizaci společných kroků a cílů směřujících ke zlepšení podmínek a zvyšování kvality služeb v oblasti stavebnictví pro zhotovitele a objednatele služeb. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou stran nebude při naplňování společných cílů tímto memorandem dotčena.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů