Otevřený workshop pro veřejné zadavatele ke stavebním smluvním vzorům FIDIC a BIM, 15.2.2023

Pro všechny zájemce z řad tuzemských veřejných zadavatelů uspořádala Česká asociace konzultačních inženýrů, z. s., 15. února 2023 od 11 do 12 h online workshop (MS Teams). Workshop se věnoval tématu stavebních smluvních vzorů FIDIC a BIM. Akce byla pro přihlášené zdarma. Přednášejícím byl jeden z nejpovolanějších expertů k danému tématu - JUDr. Lukáš Klee, Ph. D., LL.M., MBA.

Pro všechny zájemce z řad tuzemských veřejných zadavatelů uspořádala Česká asociace konzultačních inženýrů, z. s., 15. února 2023 od 11 do 12 h online workshop (MS Teams). Workshop se věnoval tématu stavebních smluvních vzorů FIDIC a BIM. Akce byla pro přihlášené zdarma. Přednášejícím byl jeden z nejpovolanějších expertů k danému tématu – JUDr. Lukáš Klee, Ph. D., LL.M., MBA.

Prezentace použitá lektorem během workshopu (PDF) ke stažení.

Cílem workshopu bylo základní seznámení veřejných zadavatelů se stavebními smlouvními vzory FIDIC, které se v Česku již rozsáhle používají a pomáhají nastavit transparentní a funkční prostředí veřejných zakázek.

Stěžejní témata workshopu:

– základní informace o jednotlivých smlouvách FIDIC

– příklady z praxe

– možnosti vzdělávání a využití i ve vazbě na digitalizaci a BIM

Workshopu se zúčastnilo téměř 200 zájemců.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2023 Česká asociace konzultačních inženýrů