Future Leaders

Platforma Future Leaders (původně Young professionals) při CACE je možností pro setkávání a vzdělávání mladých odborníků Vašich konzultačních firem, která se v souvislosti s členstvím v CACE nabízí.

O platformě Future Leaders

CACE je partnerem EFCA (European Federation of Engineering Colsuntancy Associations) a FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) a v rámci aktivit těchto federací velmi úspěšně existuje organizovaná možnost pro aktivní činnost mladých budoucích lídrů (Future Leaders – FLs, původním názvem Young professionals), tzv. FLs training.

Každá členská firma má možnost do FLs delegovat své mladé zaměstnance a motivovat je k dalšímu profesnímu rozvoji v řadách mladých konzultantů z ostatních členských firem CACE. Aktivita je vhodná především pro anglicky mluvící mladé experty do 35 let (výjimečně i nad 35 let – přiměřeně účelu).

Mladý konzultační inženýr může členstvím v FLs rychleji dosáhnout osobního, jazykového a odborného růstu, získat rozhled na mezinárodní úrovni a má možnost komunikovat s kolegy z oboru konzultačního inženýrství v evropském měřítku. Má přístup k novým informacím z oboru v zahraničí, může diskutovat o nových technologiích, postupech a inovacích, má možnost navázat nové pracovní příp. osobní kontakty, výjimečně i obchodní kontakty, získat nové dovednosti při práci v zahraničním prostředí, při řešení nebo vedení projektů se zahraničními partnery, může sledovat např. legislativní odlišností v jednotlivých zemích, osvojí si znalosti o funkcích jednotlivých evropských institucí v legislativní oblasti a může získat představu o vlivu a dopadu evropského práva na národní úroveň.

Je nutné zmínit, že významnou část finančních prostředků, spojených s účastí mladých expertů z jednotlivých firem (např. občasné zahraniční cesty a podobná aktivní účast v tréninkových programech), hradí mateřské firmy. CACE poskytuje pouze zastřešení a případně organizační pomoc. Částečná finanční podpora ze strany CACE není vyloučena, záleží však na počtu zapojených členů – mladých lídrů.

 

Cíle a náplň činnosti FLs

Hlavním cílem činnosti FLs je pomoc v oblastech rozvoje dovedností, znalostí a zkušeností mladých expertů a budoucích manažerů, kteří mohou být okamžitým i potenciálním budoucím přínosem pro firmy, jež reprezentují. Osobnostní rozvoj je získán aktivní činností v okruhu svých vrstevníků z České republiky i ostatních evropských zemí.

Činnost FLs je realizována v následujících aktivitách a formách:

 • vzájemná setkávání na národní úrovni,
 • vzájemná setkávání na mezinárodní úrovni, diskuse v anglickém jazyce,
 • účast v mezinárodních pracovních programech – např. spolupráce formou internetové panelové diskuse,
 • diskuse a setkávání se zástupci předních evropských firem,
 • setkávání se zástupci politického života EU i národní úrovně,
 • společná analýza případových studií,
 • vzájemná výměna zkušeností z firemních kultur (např. o mezigenerační komunikaci),
 • srovnávání postupů v projektové a konzultační činnosti,
 • účast v tréninkových programech, školeních, kursech, seminářích, exkurzích.

Náplň FLs se neustále vyvíjí a již nyní plánujeme další možnosti, abychom zajistili maximální přínos a variabilitu. Členství v FLs nikoho nezavazuje k žádné významné práci či činnosti, která by ohrozila jeho povinnosti vůči svému zaměstnavateli.

 

Vznik platformy FLs (YPs)

Česká republika měla v roce 2008 možnost přistoupit k evropské aktivitě Young Professionals within EFCA a případně založit vlastní skupinu mladých profesionálů pod patronací CACE. Založení platformy se chopili přední manažeři členských firem a členové prezidia CACE, pánové Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (t.č. SUDOP Praha a. s.) a Ing. Martin Höfler (PÚDIS, a. s.).

Jako výchozí předpokládali činnosti v těchto oblastech:

 • odborná diskuse o všech oblastech přípravy staveb za hranicemi ČR,
 • osvojování manažerských postupů (obecně i v oblasti řízení projektového cyklu),
 • tvorba firemní personální politiky a její implementace v personálně omezených podmínkách,
 • výměna informací o postupech při veřejných výběrových řízeních EU institucí a členských zemí a
 • organizační dovednosti – pořádání meetingů a setkání YPs.

V rámci nastartování aktivní participace na programu YPs byla ustanovena kontaktní osoba, která organizačně zaštiťovala komunikaci v rámci YPs při CACE a přímý kontakt se zástupci EFCA, tedy českého „teamleadera“. Stal se jím Ing. Luděk Sosna, Ph.D., který zároveň v červnu 2009 zahájil první schůzkou činnost české skupiny YPs při CACE.

 

Členové

Ing. Ondřej Budík

HBH Projekt spol. s r. o.
Projektový manažer
 
 
 

Ing. Petr Grivalský

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Projektant železničních staveb
 

Ing. Jan Jurčíček

SG Geotechnika a. s., divize EC Harris
Projektový manažer
 
 
 

Bc. Jan Pícha

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Projektant železničních staveb
 

Ing. Petr Šatra

AF-CITYPLAN s. r. o.
Vedoucí oddělení mezinárodních a multimodálních projektů
 

Ing. Josef Filip

Projekce dopravní Filip, s. r. o.

 

Ing. Jiří Dobiáš

SG Geotechnika a. s., divize EC Harris 
Sustainability Consultant
 

Doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

SUDOP PRAHA a. s.
Vedoucí projektant
 

Ing. Eva Hummelová

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Dopravní konzultant
 

Ing. Radka Matuszková

FAST VUT v Brně
Vědecko-výzkumný pracovník
 

Ing. Martin Schindler

SG Geotechnika a. s., divize EC Harris
 

Ing. Michal Vozábal

ÚJV Řež, divize Energoprojekt Praha
Hlavní inženýr projektu
 

Zájem o členství

V případě zájmu o členství ve skupině FLs zašlete na sekretariát CACE krátkou žádost podpořenou stručným profesním životopisem a malou pasovou fotografii.

 

E-mail: yps@cace.cz

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů