Odborné komise asociace

Členové CACE založili odborné komise, které mají na starost určitou oblast případně konkrétní sledovaná témata. Prostřednictvím odborných komisí CACE formuluje a vydává jednotné názory a stanoviska, doporučení a podklady pro jednání s organizacemi a zákonodárci.

Aktuální ODBORNÉ KOMISE

Odborná komise smlouvy

 

Jméno

Společnost

Ing. Milan Kalný

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Michala Hrnčířová

HBH Projekt, spol. s r. o.

Ing. Petr Mach

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Aleš Trnečka, MBA

Dopravoprojekt Brno a. s.

Ing. Petr Košan

AFRY CZ s. r. o.

Ing. Peter Mellen

SG Geotechnika a. s.

Odborná komise smlouvy – podskupina oceňování inženýrských prací

 

Jméno

Společnost

Ing. Vratislav Škvor

PRAGOPROJEKT, a. s.

Ing. Michala Hrnčířová

HBH Projekt, spol. s r. o.

Ing. Petr Košan

AFRY CZ s. r. o.

Radim Kryštůfek

SATRA, spol. s r. o.

 

Odborná komise pro udržitelné projektování

Cílem činnosti odborné komise pro udržitelné projektování je přijmout a zavést do naší stavební praxe pravidla pro udržitelný rozvoj z hlediska činnosti konzultačních inženýrů, zformulovaná evropskou asociací konzultačních inženýrů (EFCA) a mezinárodní federací konzultačních inženýrů (FIDIC). Rozhodnutím prezidia asociace byla v lednu 2019 činnost této odborné komise pozastavena.

 

Jméno

Společnost

Mgr. Alexej Brejcha ÚJV Řež, a.s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Ing. Radka Bürgermeisterová, Ph. D.

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., vedoucí komise

Ing. Milan Kalný PONTEX, spol. s r. o.
RNDr. Přemysl Marek

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Ing. Jiří Šmíd JUJA, s. r. o.
Mgr. Marek Toman

HBH Projekt, spol. s r. o.

Ing. Radan Tomek

ČVUT FSv

Ing. Dana Vojtíšková

PRAGOPROJEKT, a. s.

Konzultanti:

 

prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc.

VUT v Brně, FAST

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph. D.

VUT v Brně, FAST

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů