Pracovní skupiny asociace

Členové CACE založili pracovní skupiny, které mají na starost určitou oblast případně konkrétní sledovaná témata. Prostřednictvím pracovních skupin CACE formuluje a vydává jednotné názory a stanoviska, doporučení a podklady pro jednání s organizacemi a zákonodárci.

Aktuální pracovní skupiny

Pracovní skupina pro udržitelné projektování

Cílem činnosti pracovní skupiny pro udržitelné projektování je přijmout a zavést do naší stavební praxe pravidla pro udržitelný rozvoj z hlediska činnosti konzultačních inženýrů, zformulovaná evropskou asociací konzultačních inženýrů (EFCA) a mezinárodní federací konzultačních inženýrů (FIDIC). Rozhodnutím prezidia asociace byla v lednu 2019 pozastavena činnost této pracovní skupiny.

 

Jméno

Společnost

Mgr. Alexej Brejcha ÚJV Řež, a.s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Ing. Radka Bürgermeisterová, Ph. D.

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., vedoucí skupiny

Ing. Milan Kalný
PONTEX, spol. s r. o.
RNDr. Přemysl Marek

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Ing. Jiří Šmíd JUJA, s. r. o.
Mgr. Marek Toman

HBH Projekt, spol. s r. o.

Ing. Radan Tomek

ČVUT FSv

Ing. Dana Vojtíšková

PRAGOPROJEKT, a. s.

Konzultanti:

 

prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc.

VUT v Brně, FAST

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph. D.

VUT v Brně, FAST

 

Pracovní skupina smlouvy

 

Jméno

Společnost

Ing. Milan Kalný

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Michala Hrnčířová

HBH Projekt, spol. s r. o.

Ing. Petr Mach

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Aleš Trnečka, MBA

Dopravoprojekt Brno a. s.

Ing. Petr Košan

AF-CITYPLAN s. r. o.

Ing. Peter Mellen

SG Geotechnika a. s.

Pracovní skupina smlouvy – podskupina oceňování inženýrských prací

 

Jméno

Společnost

Ing. Petr Hanuš

Stavkonsult Praha s. r. o.

Ing. Vratislav Škvor

PRAGOPROJEKT, a. s.

Ing. Michala Hrnčířová

HBH Projekt, spol. s r. o.

Ing. Petr Košan

AF-CITYPLAN s. r. o.

Radim Kryštůfek

SATRA, spol. s r. o.

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů