Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.

logo člena

Na Střezině 1079
500 03 Hradec Králové

+420 495 076 024

vis@vishk.cz

vodohospodarsko-inzenyrske-sluzby.trade.cz/


Vodohospodářsko–inženýrské služby, spol. s r. o., nabízí zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravu a realizaci staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování.

 

Vodohospodářsko–inženýrské služby, spol. s. r. o., nabízí zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravu a realizaci staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování.

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů