Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.

Vodohospodářsko–inženýrské služby, spol. s. r. o. nabízí zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravu a realizaci staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování.

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů