VIAPOINT, s. r. o.

logo člena

Vodní 13
602 00 Brno

+420 543 217 590

viapont@viapont.cz

www.viapont.cz/


VIAPONT, s. r. o., je projekční a inženýrská kancelář specializující se na komplexní zajištění projektů v oblasti výstavby a rekonstrukcí dálniční a silniční sítě, projektování dopravní sítě měst, dále řešení problematiky v oboru dopravního inženýrství, mostního stavitelství, projektování nosných skeletů budov a inženýrských konstrukcí.

 

VIAPONT, s. r. o., je projekční a inženýrská kancelář, řešící projekty komplexně, tj. včetně doprovodných investic, vyvolaných přeložek podzemních i nadzemních inženýrských sítí, dopravních zařízení a staveb pro ochranu životního prostředí. Firma rovněž zajišťuje výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbách. Hlavními zákazníky firmy jsou organizace řízené ministerstvem dopravy.

Obory činnosti: 

 • dopravní inženýrství
 • projekty pro stavby a rekonstrukce dálnic, silnic, mostů
 • komunikační řešení měst a obcí
 • cyklistické stezky
 • statika stavebních konstrukcí
 • prohlídky mostů na pozemních komunikacích 

Poskytované služby: 

 • plánovací a investiční studie
 • studie proveditelnosti
 • projekty pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
 • projekty pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • projekty pro zadání stavby (DZS)
 • realizační projekty (RDS)
 • prohlídky a přepočty zatižitelnosti mostů
 • návrhy a projekce nosných skeletů budov a inženýrské konstrukce ve všech projektových stupních
 • konzultační činnosti a poradenství
 • provádění autorských a stavebních dozorů
 • inženýrská činnost
 • investorská činnost
 • vývoj softwaru

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2022 Česká asociace konzultačních inženýrů