ÚJV Řež, a. s.

ÚJV Řež, a.s. poskytuje širokou škálu služeb, zahrnujících především aplikovaný výzkum, projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Po dobu více než 60leté historie patří ke špičce technologických pracovišť v České republice i v evropském kontextu. Zázemí zkušených odborníků a specializované technické infrastruktury umožňuje značce ÚJV Řež soutěžit o komplexní zakázky ve všech oborech jejího zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

Zaměření společnosti se týká zejména na podpory bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, chemie palivového cyklu a komplexních služeb při nakládání s radioaktivními a jinými odpady a také projektování a souvisejících inženýrských činností. V oblasti nukleární medicíny se zabývá vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou i provozem center pro pozitronovou emisní tomografii (PET). 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů