Tým dopravního inženýrství s. r. o.

 

Hlavním posláním Týmu dopravního inženýrství s.r.o. je pomoc při formulaci a zpracování optimálního způsobu řešení problému klienta pro jeho optimalizaci a stabilizaci tržní pozice, popřípadě nalezení způsobu, jak vzniku problému u klienta předcházet.

Nabízené činnosti: 

 • Formulování, příprava a realizaci investičního záměru
 • Získání, příprava a realizace zakázek v oblastech a rozsahu, které klient dosud nerealizoval
 • Výběr a aplikace nových technologií
 • Příprava všech stupňů projektové dokumentace vč. souvisejících inženýrských služeb
 • Supervize projektů a staveb dle podmínek finančních institucí (Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská investiční banka, Operační programy financované z Evropské unie, apod.)
 • Výkon správce stavby – FIDIC inženýra dle smluvních standardů FIDIC (Red Book, Yellow Book)
 • Konzultační služby
 • Výkon technického dozoru všech profesí dopravní infrastruktury 
 • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
 • Projektový managment
 • Cenové a technické expertízy a optimalizace projektových dokumentací
 • Zpracování a kontrola rozpočtů, výkazů 
 • Spolupráce a příprava zadávacích (soutěžních) dokumentací, smluvních podmínek
 • Školicí činnosti v oblasti standardů FIDIC

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů