Tým dopravního inženýrství s. r. o.

logo člena

Moskevská 532/60
101 00 Praha 10

+420 602 424 825

rykl@tymdi.cz

www.tymdi.cz/


Tým dopravního inženýrství s. r. o. zabezpečuje project management, inženýrské a konzultační služby pro stavby dopravní infrastruktury.

 

Hlavním posláním Týmu dopravního inženýrství s. r. o. je pomoc při formulaci a zpracování optimálního způsobu řešení problému klienta pro jeho optimalizaci a stabilizaci tržní pozice, popřípadě nalezení způsobu, jak vzniku problému u klienta předcházet.

Nabízené činnosti: 

 • formulování, příprava a realizaci investičního záměru
 • získání, příprava a realizace zakázek v oblastech a rozsahu, které klient dosud nerealizoval
 • výběr a aplikace nových technologií
 • příprava všech stupňů projektové dokumentace vč. souvisejících inženýrských služeb
 • supervize projektů a staveb dle podmínek finančních institucí (Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská investiční banka, Operační programy financované z Evropské unie apod.)
 • výkon správce stavby – FIDIC inženýra dle smluvních standardů FIDIC (Red Book, Yellow Book)
 • konzultační služby
 • výkon technického dozoru všech profesí dopravní infrastruktury 
 • výkon koordinátora BOZP na staveništi
 • projektový managment
 • cenové a technické expertízy a optimalizace projektových dokumentací
 • zpracování a kontrola rozpočtů, výkazů 
 • spolupráce a příprava zadávacích (soutěžních) dokumentací, smluvních podmínek
 • školicí činnosti v oblasti standardů FIDIC

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2022 Česká asociace konzultačních inženýrů