Technoprojekt, a. s.

Technoprojekt, a.s. je projekční společností s dlouholetou tradicí, založena byla již v roce 1951. Hlavním předmětem činnosti jsou zejména projekční a inženýrské práce, nyní ve spolupráci s dceřinými společnostmi BP projekt s.r.o. a Architema s.r.o.  Společnost působí také jako konzultant a podpora mnoha investorů v ČR i zahraničí. 

Oblasti zaměření společnosti:

  • průmyslové stavby
  • energetické stavby
  • veřejná a občanská výstavba
  • inženýrské stavby
  • ekologické stavby
  • regenerace brownfieldů
  • vodní díla

Nabízené služby jsou komplexní, zahrnující přípravu investice, posouzení jejího vlivu na životní prostředí, zpracování projektové dokumentace, ale také podporu při vyřizování potřebných povolení, zajištění výběrového řízení, odborný a technický dozor nebo závěrečné uvedení stavby do provozu a to včetně zajištění povolení k užívání stavby v souladu s místními standardy a certifikáty. 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů