Technoprojekt, a. s.

logo člena

Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava

+420 597 464 201

info@technoprojekt.cz

www.technoprojekt.cz/


Technoprojekt, a. s., je společností zaměřující se na oblast průmyslových, energetických, občanských a ekologických staveb, vodních děl a brownfieldů v České republice i v zahraničí.  Nabízí komplexní služby, od přípravy investice, posouzení jejího vlivu na životní prostředí, zpracování projektové dokumentace, přes podporu při vyřizování potřebných povolení, výběrová řízení, odborný a technický dozor až po závěrečné uvedení stavby do provozu, a to včetně zajištění povolení k užívání stavby v souladu s místními standardy a certifikáty. 

 

Technoprojekt, a. s., je projekční společností s dlouholetou tradicí, založena byla již v roce 1951. Hlavním předmětem činnosti jsou zejména projekční a inženýrské práce, nyní ve spolupráci s dceřinými společnostmi BP projekt s. r. o. a Architema s. r. o.  Společnost působí také jako konzultant a podpora mnoha investorů v ČR i zahraničí. 

Oblasti zaměření společnosti:

  • průmyslové stavby
  • energetické stavby
  • veřejná a občanská výstavba
  • inženýrské stavby
  • ekologické stavby
  • regenerace brownfieldů
  • vodní díla

Nabízené služby jsou komplexní, zahrnující přípravu investice, posouzení jejího vlivu na životní prostředí, zpracování projektové dokumentace, rovněž podporu při vyřizování potřebných povolení, zajištění výběrového řízení, odborný a technický dozor nebo závěrečné uvedení stavby do provozu, a to včetně zajištění povolení k užívání stavby v souladu s místními standardy a certifikáty. 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů