Sweco a. s.

logo člena

Táborská 31
140 16 Praha 4

+420 261 102 256

praha@sweco.cz

www.sweco.cz/


Sweco plánuje a navrhuje komunity a města budoucnosti prostřednictvím nabídky kvalifikovaných služeb v oblastech inženýrského poradenství, environmentální technologie a architektury.

 

Sweco Hydroprojekt a. s. prostřednictvím svých služeb usiluje o budování bezpečnější, ekologičtější a rostoucí společnosti. Výsledkem této práce jsou pak udržitelné budovy, funkční infrastruktura a přístup k čisté vodě. Se 14 500 zaměstnanci v severní Evropě společnost ročně realizuje projekty v 70 zemích po celém světě. Sweco je evropským lídrem v architektuře a inženýrském poradenství.

Oblasti služeb:

 • projektová činnost ve výstavbě;
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě;
 • výkon zeměměřičských činností;
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 • projektování elektrických zařízení;
 • geologické práce;
 • posuzování vlivů na životní prostředí;
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;zprostředkování služeb v oblasti hardware a software, zpracování dat, služba databank, správa sítí;
 • planografické a digitalizační práce;
 • rozbory vod;
 • projektování pozemkových úprav;
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Společnost SWECO je v rámci svého působení v České republice rozdělena do tří divizí:

Ústředí Praha

tel.: 261 102 242
praha@sweco.cz

Divize Morava

tel.: 541 214 973
brno@sweco.cz

Divize České Budějovice
tel.: 386 103 511
c.budejovice@sweco.cz

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů