STAVKONSULT PRAHA s. r. o.

logo člena

Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha 1

+ 420 723 314 421

stavkonsultpraha@skpraha.com

www.skpraha.com/


Společnost STAVKONSULT PRAHA s. r. o. se specializuje na inženýrskou, dozorovou a kontrolní činnost ve stavebnictví, včetně souvisejícího projektového řízení a ekonomického poradenství. Zástupci společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s přípravou, schvalovacími a povolovacími procesy staveb, vlastní realizací stavebních akcí, projektovým řízením a investiční činností ve stavebnictví jak pro soukromé investory, tak pro instituce státní správy.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů