SG Geotechnika a. s.

logo člena

Geologická 988/4
152 00 Praha 5

+420 742 218 792

info@geotechnika.cz

geotechnika.cz/


SG Geotechnika a. s. je s více než 90letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice. V oblasti geotechniky poskytuje SG Geotechnika a. s. komplexní geotechnické služby.

 

V oblasti geotechniky poskytuje SG Geotechnika a. s. komplexní geotechnické služby. Patří mezi ně např. laboratoř geomechaniky, pracoviště inženýrské geologie, aplikovaná geotechnika, numerické modelování, laserové skenování, letecké práce, sanace skalních stěn či pracoviště geofyziky. Díky tradici, úrovni a investicím do vlastního technického i lidského rozvoje nabízí SG Geotechnika a. s. špičková řešení.

Nabízené služby:

 

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů