SAGASTA s. r. o.

logo člena

Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

+420 261 344 100

info@sagasta.cz

www.sagasta.cz/


Projektová a konzultační činnost v oblasti dopravní infrastruktury (kolejové stavby, silniční stavby, mostní a inženýrské objekty, vodohospodářské stavby a podzemní stavby), pozemních staveb a posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2022 Česká asociace konzultačních inženýrů