SAFETY PRO s. r. o.

logo člena

Přerovská 434/60
779 00 Olomouc

+420 583 034 022

safetypro@prosafety.cz

www.safetypro.cz


Společnost SAFETY PRO s. r. o. je zaměřena na projekční, dozorové a průzkumné práce, především na oblast BOZP, PO a další služby s tímto související.

 

Společnost SAFETY PRO s. r. o. byla založena v roce 2009 za účelem nabídky služeb, které pomohou zaměstnavatelům a investorům s opatřeními k ochraně zdraví a života zaměstnanců. Nabízí kompletní servis služeb BOZP, PO a další služby k tomu související,  zajišťuje technický dozor staveb a koordinátora BOZP na staveništi, stavební dozor, inženýrskou činnost, zpracování projektové dokumentace a geotechnický průzkum v oblasti infrastruktury, pozemního stavitelství a ekologie. Mimo to také společnost provádí revize a kontroly technických zařízení. 

Společnost patří mezi uznávané odborníky v oboru.

Předměty podnikání

Živnosti vázané

 1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 2. projektová činnost ve výstavbě
 3. technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 4. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 5. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 6. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 7. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 8. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 9. montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 10. výkon zeměmeřičských činností
 11. geologické práce

Živnost volná

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů