SAFETY PRO s. r. o.

Společnost SAFETY PRO s. r. o. byla založena v roce 2009 za účelem nabídky služeb, které pomohou zaměstnavatelům a investorům s opatřeními k ochraně zdraví a života zaměstnanců. Nabízí kompletní servis služeb BOZP, PO a další služby k tomu související,  zajišťuje technický dozor staveb a koordinátora BOZP na staveništi, stavební dozor, inženýrskou činnost, zpracování projektové dokumentace a geotechnický průzkum v oblasti infrastruktury, pozemního stavitelství a ekologie. Mimo to také společnost provádí revize a kontroly technických zařízení. 

Předměty podnikání:

a patří mezi uznávané odborníky.

 

Předměty podnikání

Živnosti vázané

 1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 2. Projektová činnost ve výstavbě
 3. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 4. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 5. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 6. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 7. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 10. Výkon zeměmeřičských činností
 11. Geologické práce

Živnost volná

 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů