JIKA_CZ s. r. o.

logo člena

Dlouhá 101
500 03 Hradec Králové

+420 777 550 375

www.jika-cz.cz/


Společnost JIKA_CZ s. r. o. je komplexní projekční atelier ve stavebnictví. Ve společnosti působí výborní architekti a technici, a to ve všech oblastech stavebnictví, zvláště v oboru pozemních staveb.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů