Ing. arch. Petr Bláha

Sázavská 736/1
120 00 Praha 2

+420 721 609 327

petr.blaha.petr@seznam.cz


Ve své činnosti se zaměřuji na řízení stavebních projektů od studie až po převzetí provozem/kolaudací, komunikaci se státní správou a zajišťování nezbytných povolení. V realizační části projektu je moje činnost rozšířena o výkon technického dozoru investora. V posledních letech je moje působnost spjata se strojírenským průmyslem.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů