Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

logo člena

Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6

+420 224 351 111

web.fsv.cvut.cz/


Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů