Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů