Dopravoprojekt Brno a. s.

logo člena

Kounicova 271/13
602 00 Brno

+420 549 123 112

sekretariat@dopravoprojekt.cz

www.dopravoprojekt.cz


Dopravoprojekt Brno a. s. je zaměřen na projektové, inženýrské a konzultační služby v sektoru dopravy a vodohospodářství. Především oblast silničních a dálničních staveb a systémů městské infrastruktury.

 

Společnost Dopravoprojekt Brno a. s. nabízí projektové, inženýrské a konzultační služby v sektoru dopravy a vodohospodářství. Mezi oblasti, na které se společnost koncentruje, patří především  silniční a dálniční stavby a systémy městské infrastruktury, avšak bohaté zkušenosti má také v segmentech životního prostředí a energetiky.

Služby, nabízené v České republice i v zahraničí zahrnují vše, co s projekční, dozorovou
a inženýrskou činností souvisí. A vždy se snažíme přidat něco navíc – ať už je to vypracování studií, nebo pomoc v dotačním či finančním managementu.  
 
Historie  společnosti sahá až do roku 1948, kdy vznikla jako součást Stavoprojektu, později SUDOPu Praha. Od roku 1960 spadala jako organizační složka do Dopravoprojektu Bratislava. Samostatná společnost Dopravoprojekt Brno vznikla v roce 1968. 

Od roku 2008 je Dopravoprojekt Brno a. s. součástí největší skupiny projekčních firem v Česku – SUDOP GROUP.

 
Seznam nabízených služeb: 
 
  • kompletní projektová činnost (vypracování studie, investičního záměru a veškeré dokumentace)
  • pomoc se správními a majetkoprávními záležitostmi (zajištění územních rozhodnutí, stavebních povolení, geometrických plánů, záborových elaborátů a dendrologických průzkumů, zajištění výkupu pozemků a nemovitostí včetně majetkoprávního vyrovnání, zajištění správních řízení)
  • dozorová činnost (činnost správce stavby, stavební dozor, technický dozor investora nebo objednatele včetně kontroly rozpočtů, ekodozoru, právního dozoru aj.)

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů