CR Project s. r. o.

Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

+420 602 683 414

info@crproject.cz

www.crproject.cz


Společnost CR Project s. r. o. je projektová, konzultační a inženýrská kancelář, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury malých a středních měst, jakož i velkých územních celků.

CR Project s. r. o. je projektová, konzultační a inženýrská firma specializovaná na problematiku dopravních staveb. Věříme, že každému klientovi dokážeme poskytnout služby a podporu, která vynaložené finance do výstavby či údržby omezí za současného respektování kvality a hospodárnosti.

Oblasti nabízených služeb:

Silnice a dálnice
Městské komunikace 
Územně-plánovací dokumentace
Geotechnické stavby
Mapování
Investiční výstavba 
Ostatní inženýrské stavby 
Inženýrská geologie 
Ostatní služby 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů