CR Project s. r. o.

Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

+420 326 700 666

info@crproject.cz

www.crproject.cz


Společnost CR Project s. r. o. je projektová, konzultační a inženýrská kancelář, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury malých a středních měst, stejně jako velkých územních celků.

CR Project s. r. o. je projektová, konzultační a inženýrská firma specializovaná na problematiku dopravních staveb. Věříme, že každému klientovi dokážeme poskytnout služby a podporu, které finance vynaložené na výstavbu či údržbu omezí za současného respektování kvality a hospodárnosti.

Oblasti nabízených služeb:

silnice a dálnice
městské komunikace 
územně-plánovací dokumentace
geotechnické stavby
mapování
investiční výstavba 
ostatní inženýrské stavby 
inženýrská geologie 
ostatní služby 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2022 Česká asociace konzultačních inženýrů