Contract management, a. s.

logo člena

Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4

+420 733 733 145

info@cmanagement.cz

www.contractmanagement.cz


Contract management, a. s., pomáhá při tvorbě zadávací dokumentace, hlídá termíny i plynulou návaznost jednotlivých činností stavby, řídí smluvní korespondenci, definuje rizika a hledá vhodná řešení, v souladu s platnou legislativou.

 

Společnost Contract Management, a. s., se zaměřuje na úskalí stavebních projektů a řešení problémů klienta. Ústředním úsilím společnosti je šetřit klientův čas a odlehčit mu od starostí. 

Nabídka služeb:

  • Contract management – zajištění efektivního řízení stavebního projektu, aby byl zhotoven včas a v požadované kvalitě v návaznosti na smlouvu o dílo.
  • Rozpočty a expertízy –  expertní oceňování ve všech fázích přípravy, zajistění kvalitně připraveného soupisu prací v souladu s projektovou dokumentací i platnou legislativou.
  • Elektronická správa a evidence dokumentů výstavbového projektu – elektronická správa dokumentů souvisejících se zakázkou, nastolení řádu v projektové dokumentaci i v celém procesu stavby.
  • Časové řízení staveb – stanovení reálné časové náročnosti stavby, zpracování harmonogramů, nastavení funkčních procesů k úspěšnému dokončení stavby
  • Analýzy a posudky – zpracování retrospektivní i prospektivní analýzy stavby.
  • Metodické pokyny – zajištění jednotného a transparentního procesu konzultačního inženýrství a řízení stavebních projektů v ČR.
  • Akustické studie – identifikace a eliminace zdrojů hluku v okolí stavby s cílem splnit hygienické limity, zajištění odborných měření včetně protihlukových opatření.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů