CENTROPROJEKT GROUP a. s.

logo člena

Štefánikova 167
760 30 Zlín

+420 573 038 230

ctp@centroprojekt.cz

www.centroprojekt.cz


CENTROPROJEKT GROUP a. s. patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice. Své bohaté odborné zkušenosti společnost získala během 90leté existence.

 

  • Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti realizace staveb napříč odvětvími je společnost schopna nabídnout realizaci investičních záměrů formou dodávky na klíč, tj. od zpracování projektové dokumentace, přes zajištění všech inženýrských činností až po realizaci stavby a jejího uvedení do provozu.
  • Společnost disponuje řadou odborníků s dlouholetou zkušeností ve všech potřebných profesích, což vytváří ideální prostředí pro zachování návaznosti mezi zpracováním projektové dokumentace a samotnou realizací.
  • Výsledkem komplexnosti nabízených činností je optimalizace investičního záměru již v projektové fázi, čímž je zajištěno adekvátní využití investičních prostředků investora a garantováno dosažení odpovídajících provozních nákladů.

Odvětví CENTROPROJEKT GROUP a. s.

  • energetické stavby
  • průmyslové stavby
  • vodohospodářské stavby
  • bazénové technologie
  • občanské stavby
  • dopravní stavby

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2022 Česká asociace konzultačních inženýrů