CENTROPROJEKT GROUP a. s.

  • Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti realizace staveb napříč odvětvími je společnost schopna nabídnout realizaci investičních záměrů formou dodávky na klíč, tj. od zpracování projektové dokumentace, přes zajištění všech inženýrských činností až po realizaci stavby a jejího uvedení do provozu.
  • Společnost disponuje řadou odborníků s dlouholetou zkušeností ve všech potřebných profesích, což vytváří ideální prostředí pro zachování návaznosti mezi zpracováním projektové dokumentace a samotnou realizací.
  • Výsledkem komplexnosti nabízených činností je optimalizace investičního záměru již v projektové fázi, čímž je zajištěno adekvátní využití investičních prostředků investora a garantováno dosažení odpovídajících provozních nákladů.

Odvětví CENTROPROJEKT GROUP a.s.

  • Energetické stavby
  • Průmyslové stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Bazénové technologie
  • Občanské stavby
  • Dopravní stavby

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů