Workshop – Digitální podnik

Zveme všechny zájemce na on-line odborný seminář k problematice digitálního podniku, který se uskuteční ZDARMA 25. ledna 2022 v 9-11 h prostřednictvím MS Teams.

V souvislosti s postupnou digitalizací stavebnictví pořádá Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s.,  workshop na téma „DIGITÁLNÍ PODNIK“. Workshop, který je zdarma, se uskuteční v úterý 25. ledna 2022  v 9-11 h prostřednictvím MS Teams. Cílem workshopu je seznámit účastníky (firmy) s digitální transformací podniku a současně jim pomoci optimalizovat firemní výrobní procesy, které jsou s postupným zaváděním BIM zcela nevyhnutelné.

Téma workshopu úzce souvisí s podporovanými aktivitami, které byly předmětem výzvy V. programu ICT a sdílené služby – digitální podnik pro malé a střední podniky (už uzavřeno). Předpokládáme, že obdobně podporované aktivity by se měly objevit v nové dotační výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu v první polovině roku 2022

Dílčí témata workshopu:

– Společné datové prostředí – CDE

– Business Intelligence – efektivní využití dat ve firmě

– Virtuální a rozšířená realita

– Internet věcí

– Služby spojené s pořízením ICT (analýza a návrh, implementace, řízení a provázané procesy)

 

Informace k registraci naleznete v pozvánce, kterou si můžete stáhnout „zde“. 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2021 Česká asociace konzultačních inženýrů