Tisková zpráva – 2. kolo workshopů ke sdílení zkušeností z tvorby BIM – 29. června 2022

Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s., prostřednictvím odborné komise BIM uskutečnila dne 29. června 2022 druhý workshop členů asociace ke sdílení praktických zkušeností z vlastní přípravy BIM modelů infrastrukturních staveb.

29. června t.r. se uskutečnilo už druhé setkání odborníků z řad členů CACE za účelem sdílení zkušeností z praktického nasazení metod BIM na projektech v ČR. Krátké prezentace zkušeností z proběhlých projektů a především navazující věcné diskuze účastníků chápeme jako nezbytnou součást při hledání efektivní cesty kupředu v zavádění metod a procesů BIM v rámci infrastrukturních staveb v ČR. Z obou proběhlých akcí je zřejmé, že touha po vzájemné spolupráci při otevřeném vyhodnocování zkušeností je společnou myšlenkou všech účastníků, kterou platforma CACE alespoň částečně naplňuje. Po prázdninové pauze chystáme pro zájemce další pokračování!

Praha 29. června 2022

Sekretariát CACE

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů