Tisková zpráva – 1. kolo workshopů ke sdílení zkušeností z tvorby BIM – 17. května 2022

Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s., prostřednictvím odborné komise BIM uskutečnila dne 17. května 2022 workshop členů asociace ke sdílení praktických zkušeností z vlastní přípravy BIM modelů infrastrukturních staveb.

Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s., prostřednictvím odborné komise BIM uskutečnila dne 17. května 2022 workshop členů asociace ke sdílení praktických zkušeností z vlastní přípravy BIM modelů infrastrukturních staveb.

Prezentovány byly zkušenosti z využití metody BIM v praxi při práci konzultačních společností. Nedílnou součástí workshopu byla po vystoupení prezentujících odborná diskuze k jednotlivým tématům, která zahrnovala vlastní zkušenosti a návrhy řešení u identifikovaných nesrovnalostí při práci s BIM.

Závěrem lze konstatovat, že zejména v široké odborné diskuzi byl potvrzen zájem zúčastněných o výměnu praktických zkušeností a současně i vůle podělit se o ně. Proto Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s., bude v obdobných workshopech pro své členy na téma „BIM“ pokračovat. Další odborné setkání je plánováno už na konec června t. r.

 

Praha 18. května 2022

Sekretariát CACE

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů