Konference Ženy ve stavebnictví

6. června t. r. se v Praze uskutečnila Konference Ženy ve stavebnictví.
Hlavním prostředkem naplnění jakékoli vize vedoucí ke zlepšení prostředí ve stavebnictví musí být LIDÉ. Ve stavebnictví pracuje v důležitých rolích málo žen. Získat do oboru více žen je příležitost. Konference inspirovala k diskuzi, jak současnou situaci změnit v kontextu širší vize zvýšení konkurenceschopnosti stavebnictví.

Konference Ženy ve stavebnictví měla za cíl zahájit dlouhodobou diskuzi o lidech v našem odvětví. Výběr fotografií si můžete prohlédnout zde: https://lnkd.in/eDJYnzDD a prezentace zde: https://lnkd.in/ePbxxRnc.

Ženy jsme hledali ve spolupráci s partnery konference, tedy především stavebními nebo konzultačními společnostmi. Velmi jim všem děkuji.
Hledali jsme ženy „z výstavby“. To se nám podařilo. Vystoupení na samotné konferenci, ač jsem prezentace znal a s vystupujícími připravoval, předčila pozitivně veškerá moje očekávání. Kolegyně to zvládly excelentně. Při sledování příspěvků na konferenci jsem přemýšlel, kolik chlapů z výstavby by k tomu takto přistoupilo a takto zazářilo.

Do konference jsem se pustil také proto, že moje zkušenost s ženami ve stavebnictví je velmi dobrá. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že velké množství mužů ve vedoucích pozicích není výhodné. Před třemi lety, kdy jsem s tématem přišel, si minimálně polovina lidí myslela, že jsem zešílel. Pak přišel COVID a válka a myslím, že se lidé dívají na věci jinak. Rovnoprávnost je západní téma a my všichni jsme si víc uvědomili, kam patříme. Že jsme vyspělá země západní civilizace. Zjistili jsme, jak se nám hnusí barbarství a poznáváme, co je skutečné zlo. To nás povede k většímu respektu západních a křesťanských hodnot, které primárně historicky formovaly náš národ. Hodnot jako jsou pochopení, slušnost a vzájemná úcta, tedy úcta nejen k ženám.

K celé akci mám pouze pozitivní ohlasy. Pečlivě sbírám zpětnou vazbu a bude zohledněna v rámci navazující konference, která se také bude věnovat lidem a jejich vztahům. Budu komukoli vděčný za jakoukoli reakci a zpětnou vazbu. Další akce se bude konat pravděpodobně 15.6.2023 v Praze.

Největší výhodou v jakémkoli oboru i v životě je lidskost, pracovitost a slušnost. Člověk musí být šikovný, poctivý a vytrvalý. Musí si umět poradit, aby uspěl. Mám po konferenci a její přípravě takový pocit, že když se žena na stavbě v rámci stavební nebo konzultační společnosti prosadí, odpovídá obvykle těmto parametrům.

Co jsem si z akce odnesl? Pobavil jsem se. Nabil jsem se. Pookřál jsem a řekl bych, že trochu zjihnul. Pohovořil jsem s mnoha lidmi, které mám rád. Viděl jsem vzájemnou podporu vystupujících žen, která během setkávání při přípravě akce rostla. Viděl jsem, jak moc řešily, jestli jim to sluší na fotce k medailonku a co si vezmou na sebe. Viděl jsem, jak o sobě pochybovaly a jak byly nervózní. Pečlivě jsem vnímal jejich zdůrazňování trpělivosti a pochopení ve vztazích. Viděl jsem velkou ohleduplnost žen a zájem o dobré vztahy s kolegy. Viděl jsem, s jakým přehledem a poctivostí zvládly své vystoupení. Posílil jsem svůj respekt k ženám. Byla to pro mne radost a čest. Ženy ve stavebnictví byly skvělé.

Ještě jednou všem děkuji.
Lukáš Klee

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů