Konference dozorování 2022

5. května t. r. se v Brně uskutečnila Konference dozorování 2022. Konference nabídla jedinečný prostor pro diskuzi o investorském projektovém řízení dopravních staveb obecně, změnách přístupu správy staveb, nutnosti a prospěšnosti standardizace daného oboru a v neposlední řadě i o nezbytnosti jeho modernizace, ať již zde o digitalizaci nebo automatizaci procesů a činností.

Tisková zpráva o účasti CACE na Konferenci dozorování 2022 (Brno, 5. května 2022)

 5. května t. r. se v Brně uskutečnila Konference dozorování 2022, která nabídla unikátní prostor pro diskuzi o investorském projektovém řízení dopravních staveb obecně, změnách přístupu správy staveb, nutnosti a prospěšnosti standardizace našeho oboru a v neposlední řadě i o nezbytnosti jeho modernizace, ať již zde o digitalizaci nebo automatizaci procesů a činností.

Letošního ročníku konference, pořádané společností SEKURKON s. r. o., se zúčastnilo 159 účastníků a CACE byla jejím hlavním partnerem. Mezi účastníky konference bylo přítomno také několik členů z řad prezidia CACE.

V předsálí byl pro účastníky konference připraven stánek s novým roll upem CACE a byly zde prezentovány materiály CACE a ČKAIT (na základě memoranda o spolupráci mezi CACE a ČKAIT z roku 2021), a to zejména překlady základních knih FIDIC, český překlad MEAT EFCA (manuál, jak tendrovat služby podle kvality), informace o školeních FIDIC a nabídka publikací vydaných ČKAIT.

Z pohledu CACE byla konference úspěšná, a to nejen v rámci prezentací odborných bloků prostřednictvích zástupců z členských firem asociace, ale v novém modelu spolupráce s ČKAIT při společné prezentaci vlastních dokumentů obou subjektů..

Odkaz na konferenci: https://www.konferencedozorovani.cz

 

v Praze 11. května 2022, sekretariát CACE

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů