Jak stanovit kritéria „MEAT“ – český překlad původního materiálu EFCA. Volné stažení celého textu

Český překlad původního materiálu EFCA „How to derive MEAT criteria“ – příspěvek CACE k zavádění kvalitativních kritérií při zadávání veřejných zakázek.

Volné stažení celého textu:

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů