Česká Asociace Konzultačních Inženýrů
českyenglish
logo-yps
logo
O platformě Young professionals
Platforma Young professionals při CACE je možností pro setkávání a vzdělávání mladých odborníků Vašich konzultačních firem, která se v souvislosti s členstvím v CACE nabízí.
CACE je partnerem EFCA (European Federation of Engineering Colsuntancy Associations) a FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) a v rámci ktivit těchto federací velmi úspěšně existuje organizovaná možnost pro aktivní činnost mladých profesionálů (Young professionals – YPs), tzv. YP training.
Každá členská firma má možnost do YPs delegovat své mladé zaměstnance a motivovat je k dalšímu profesnímu rozvoji v řadách mladých konzultantů z ostatních členských firem CACE. Aktivita je vhodná především pro anglicky mluvící mladé experty do 35 let (výjimečně i nad 35 let – přiměřeně účelu).

logo
Mladý konzultační inženýr může členstvím v YPs rychleji dosáhnout osobního, jazykového a odborného růstu, může získat rozhled na mezinárodní úrovni, má možnost komunikovat s kolegy z oboru konzultačního inženýrství v evropském měřítku. Má přístup k novým informacím z oboru v zahraničí, může diskutovat o nových technologiích, postupech a inovacích, má možnost navázat nové pracovní příp. osobní kontakty, výjimečně i obchodní kontakty, získat nové dovednosti při práci v zahraničním prostředí, při řešení nebo vedení projektů se zahraničními partnery, může sledovat např. legislativní odlišností v jednotlivých zemích, osvojí si znalosti o funkcích jednotlivých evropských institucí v legislativní oblasti a může získat představu o vlivu a dopadu evropského práva na národní úroveň.
Je nutné zmínit, že významnou část finančních prostředků, spojených s účastí mladých expertů z jednotlivých firem (např. občasné zahraniční cesty a podobná aktivní účast v tréninkových programech), jsou hrazeny mateřskými firmami, CACE poskytuje pouze zastřešení a případně organizační pomoc. Částečná finanční pomoc se nevylučuje, záleží však na počtu zapojených členů – mladých profesionálů.
Vznik platformy YPs

Česká republika měla v roce 2008 možnost přistoupit k evropské aktivitě Young professionals within EFCA a případně založit vlastní skupinu mladých profesionálů pod patronací CACE. Založení platformy se chopili přední manažeři členských firem a členové prezidia CACE, pánové Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (t.č. SUDOP Praha a.s.) a Ing. Martin Höfler (PÚDIS, a.s.).
Jako výchozí předpokládali činnosti v těchto oblastech:
V rámci nastartování aktivní participace na programu YPs byla ustanovena kontaktní osoba, která organizačně zaštiťovala komunikaci v rámci YP při CACE a stejně tak přímý kontakt se zástupci EFCA, tedy českého „teamleadera“. Stal se jím Ing. Luděk Sosna, Ph.D., který zároveň v červnu 2009 zahájil první schůzkou činnost české YP skupiny při CACE.

Prohlášení CACE ke zřícení lávky v Praze-Troji

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Aktuality
Škola FIDIC více více
Návštěva delegace Čínské národní asociace konzultačních inženýrů (CNAEC) více více
Právníci (zatím) neumí psát stavební smlouvy více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2018 více více
FIDIC Best Practice Guideline více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2017 více více
Druhý kulatý stůl k ZOP na Ministerstvu dopravy ČR více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2016 více více
Účast zástupců České Asociace Konzultačních Inženýrů na konferenci v Dubaji více více
Inženýři z CACE bodovali v evropské soutěži EFCA - vyhlášení výsledků soutěže EFCA Young Professionals 2015 více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2015 více více
Zahájení soutěže Young Professionals 2015 více více
Konference FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference více více
Kniha International Construction Contract Law více více
Setkání s Estonskou asociací více více
Adjudikace – Rady pro řešení sporů více více
Platforma Young Professional CACE uspořádala exkurzi po nově otevřeném Trojském mostě v Praze více více
CACE byl odborným garantem Konference ředitelů projektových společností 2014 více více
Archiv aktualit více více
CACE / EFCA publikace
Nový jednací řád – EFCA RULES OF PROCEDURE více více
Nové stanovy EFCA - CHARTER více více
EFCA Booklet – Comparative study about consulting engineers´ liability and insurance requirements across Europe více více
WHITE PAPER – Engineering consultancy and inovation, EFCA 2008 více více
Definition of Services Guidelines, FIDIC 2009 více více
Five key areas of risk in consultants´ appointments, FIDIC 2009 více více
STATE OF THE WORLD, FIDIC Infrastruct. report 2009 více více
Copyright © 2016 CACE. Všechna práva vyhrazena