Česká Asociace Konzultačních Inženýrů
českyenglish
logo-yps
EFCA
Se vznikem Evropského hospodářského společenství si evropští konzultační inženýři uvědomili potřebu další profesionální integrace v evropském měřítku. Proto v roce 1965 byla vytvořena organizace evropských konzultačních inženýrů CEDIC a v roce 1971 další organizace CEBI, sdružující především velké konzultační firmy. Potřeba společného postupu i společných zájmů pak vedla v roce 1992 ke vzniku jednotné evropské federace EFCA - European Federation of Engineering Consultancy Associations se sídlem v Bruselu.
Hlavním posláním EFCA je reprezentovat zájmy a podporovat image konzultačního inženýrství. Přitom EFCA analyzuje trendy využívání konzultantů, konkurenční vlivy, možnosti projektového financování atd. Na základě takových analýz EFCA využívá svého vlivu k dosažení co nejlepších podmínek výkonu profese pro nejširší okruh jednotlivých členských firem od těch nejmenších, operujících na místním trhu až po velké multi-disciplinární firmy působící na mezinárodním trhu, ať pochází z malých či velkých zemí.
Kromě toho EFCA využívá svého výjimečného postavení k podpoře kontaktů mezi manažery jednotlivých firem vytvářením platformy pro výměnu informací a zkušeností a poskytováním příležitostí pro vyhledání nových obchodních partnerů. V roce 2004 EFCA uzavřela s FIDIC smlouvu o spolupráci v oblastech společného zájmu konzultantů.
EFCA sdružuje 26 národních asociací z 25 evropských zemí, reprezentujících více než 10.000 firem a zaměstnávajících více než 221.000 zaměstnanců, s průměrným ročním obratem přibližně 26 miliard EURO.
EFCA se snaží dosáhnout následujících cílů:
Pracovní komise
Pro dosažení uvedených cílů EFCA ustavila pracovní komise z expertů různých evropských zemí. Jedná se o následující komise, které pracují velmi aktivně:
CACE má v současné době zastoupení v komisi pro zadávání veřejných zakázek, kam byli nominováni Ing. Slavíček (SUDOP Praha, a.s.) a Ing. Jaromír Kačena (Mott MacDonald Praha, s.r.o.). Zastoupení v ostatních komisích včetně výměny informací je koordinováno v rámci skupiny CEEC

Kontakt:
European Federation of Engineering Consultancy Associations - EFCA
Avenue des Arts 3/4/5
B-1210 Brussels, Belgium
Tel.: +322 209 07 70
Fax: +322 209 07 71

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Aktuality
Škola FIDIC více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2017 více více
Druhý kulatý stůl k ZOP na Ministerstvu dopravy ČR více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2016 více více
Účast zástupců České Asociace Konzultačních Inženýrů na konferenci v Dubaji více více
Inženýři z CACE bodovali v evropské soutěži EFCA - vyhlášení výsledků soutěže EFCA Young Professionals 2015 více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2015 více více
Zahájení soutěže Young Professionals 2015 více více
Konference FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference více více
Kniha International Construction Contract Law více více
Setkání s Estonskou asociací více více
Adjudikace – Rady pro řešení sporů více více
Platforma Young Professional CACE uspořádala exkurzi po nově otevřeném Trojském mostě v Praze více více
CACE byl odborným garantem Konference ředitelů projektových společností 2014 více více
Archiv aktualit více více
CACE / EFCA publikace
Nový jednací řád – EFCA RULES OF PROCEDURE více více
Nové stanovy EFCA - CHARTER více více
EFCA Booklet – Comparative study about consulting engineers´ liability and insurance requirements across Europe více více
WHITE PAPER – Engineering consultancy and inovation, EFCA 2008 více více
Definition of Services Guidelines, FIDIC 2009 více více
Five key areas of risk in consultants´ appointments, FIDIC 2009 více více
STATE OF THE WORLD, FIDIC Infrastruct. report 2009 více více
Copyright © 2016 CACE. Všechna práva vyhrazena