Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

logo člena

Nábřežní 4
150 56 Praha 5

+420 257 319 398

vrv@vrv.cz

www.vrv.cz/


VRV a. s. je společností zabývající se komplexními inženýrskými a konzultačními službami nejen v oboru vodního hospodářství, ale také v oblasti průmyslových, pozemních a inženýrských staveb a pozemkových úprav.

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. (dále jen VRV a. s.) je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři – fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy svých zákazníků.

Služby poskytované společností VRV a. s. jsou schopny kompletně pokrýt veškeré požadavky klienta. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování a veřejnoprávní projednání staveb. Společnost nabízí také zajištění tendrových dokumentů, odborného poradenství při zadávacím a koncesním řízení, včetně sjednání smluv a plnění role inženýra v průběhu procesu realizace, a mimo to také zajišťuje technický dozor investora, související geodetické práce a zajištění funkce koordinátora BOZP až po konečné vyhodnocení a vypořádání všech povinností stavebníka.

VRV a. s. má také rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby, manažera stavby nebo supervizí, dále s předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů. Zajišťuje rovněž výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, úpravu stávajících provozních smluv a vyplnění finančního modelu včetně projednávání.

Dále společnost VRV a. s. poskytuje konzultační služby v široké škále nejen oboru vodního hospodářství, nabízí samostatné geodetické a právní služby a zajišťuje technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie.

VRV a. s. je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů, dále členem SOVAKČeské vědecko-technické vodohospodářské společnostiAsociace čistírenských expertů a Českého přehradního výboru.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2022 Česká asociace konzultačních inženýrů