Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři – fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy svých zákazníků.

Služby poskytované společností VRV, a.s. jsou schopny kompletně pokrýt veškeré požadavky klienta. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, veřejnoprávní projednání staveb. Společnost nabízí také zajištění tendrových dokumentů, odborného poradenství při zadávacím a koncesním řízení včetně sjednání smluv a plnění role inženýra v průběhu procesu realizace a mimo to také zajišťuje technický dozor investora, související geodetické práce a zajištění funkce koordinátora BOZP až po konečné vyhodnocení a vypořádání všech povinností stavebníka.

VRV a.s. má také rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby, manažera stavby nebo supervizí, dále s předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů. Zajišťuje rovněž výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, úpravu stávajících provozních smluv a vyplnění finančního modelu včetně projednávání.

Dále společnost VRV, a.s. poskytuje konzultační služby v široké škále nejen oboru vodního hospodářství, nabízí samostatné geodetické a právní služby, zajišťuje technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie.

VRV a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů dále členem SOVAKČeské vědeckotechnické vodohospodářské společnostiAsociace čistírenských expertů a Českého přehradního výboru.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů