SUDOP PRAHA a. s.

SUDOP PRAHA a.s. je moderní prosperující společnost, která navázala na dlouholeté tradice. Rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi špičkové konzultační firmy v České republice. Široké spektrum profesních dovedností, dlouholeté zkušenosti a moderní technické zázemí umožňují, aby SUDOP PRAHA a.s. spolupracoval s významnými investory na řešení velkých komplexních projektů dopravní infrastruktury.

Poskytované služby:

Přípravná fáze projektu

 • Územní plány, generely, koncepce dopravy
 • Předběžné studie proveditelnosti
 • Studie proveditelnosti
 • Územně technické studie
 • Geodetické zaměření
 • Inženýrskogeotechnické průzkumy
 • Ekologické studie a dokumentace EIA
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro zadání stavby
 • Vizualizace projektů
 • Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Inženýrská činnost – majetkoprávní část

Fáze realizace projektu

 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Kontrola a monitoring stavby
 • Řízení projektu
 • Geodet stavby

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů