SATRA, spol. s r. o.

logo člena

Sokolská 32
120 00 Praha 2

+420 296 337 114

satra@satra.cz

www.satra.cz/


Společnost SATRA, spol. s. r. o., nabízí komplexní projektové, předprojektové, konzultační, architektonické a inženýrské služby, od investičního záměru až po kolaudaci a vyhodnocení zkušebního provozu občanských, průmyslových a inženýrských staveb.

 

Cílem práce společnosti Satra, spol. s. r. o., je kvalitní dílo, jehož zajištění je možné díky dokonalému technickému vybavení, odborníkům se zájmem o specializaci a tomu odpovídajícímu pracovnímu prostředí. Služby, jež společnost poskytuje, jsou komplexní, od přijetí zakázky až po uvedení celé stavby do provozu. Součástí činnosti společnosti Satra, spol. s. r. o., je také výzkum na mezinárodním poli a snaha hledat řešení šetrná k životnímu prostředí.
 
Nabídka služeb:

Obory: 

 • dopravní stavby
 • inženýrské stavby a konstrukce
 • mosty a lávky
 • tunely, podzemní stavby, speciální zakládání, geotechnické práce
 • občanské, administrativní a komerční stavby
 • výrobní a průmyslové stavby
 • stavby zvláštního určení
 • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 • městská infrastruktura
 • inženýrské sítě
 • technologické soubory staveb
 • požární bezpečnost staveb
 • diagnostika staveb, zajištění objektů, sledování poruch
 • větrání a průmyslová vzduchotechnika, vzduchotechnika provozního a požárního větrání
 • prevence rizik a poradenství v oblasti BOZP, PO a ekologie

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2022 Česká asociace konzultačních inženýrů