PUDIS a. s.

Poskytujeme služby v oblasti projektové přípravy dopravních staveb a městské infrastruktury vč. Konstrukčních objektů, inženýrských sítí a životního prostředí. Zpracováváme všechny stupně projektové přípravy vč. Inřenýringu, dozorujeme stavby a zajišťujeme geodetické služby. V oblasti podzemních staveb provádíme monitoring ražeb, inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumy, pasportizaci objektů aj. Vlastníme laboratoř mechaniky zemin a hlukovou laboratoř s akreditací. Zpracováváme hluková měření a posouzení staveb na životní prostředí.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů