doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc.

Thákurova 7
160 00 Praha 6

+420 233 333 134


Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2021 Česká asociace konzultačních inženýrů