Chemoprojekt, a. s.

Na základě svých rozsáhlých zkušeností v odvětví chemického průmyslu, zejména chemické inženýrství a technologie je Chemoprojekt, a. s. společnost, která nabízí následující služby:

 • realizace projektů na klíč
 • projektová a konzultační činnost, dokumentace pro úřady
 • zajišťování dodávek
 • řízení stavby, montáže, technický a stavební dozor
 • uvádění do provozu, zkoušky, záruční a pozáruční služby
 • analýzy a studie
 • výzkumné a výrobní činnosti v oblasti chemických látek
 • zaškolování provozního personálu

Odvětví, na která se společnost Chemoprojekt, a.s. zaměřuje:

 • Vodní hospodářství
 • Biopaliva
 • Příprava směsí s PPE – Polyphenylene ether
 • Inženýring čerpacích, dodávacích a ostatních stanic a produktovodů
 • Pomocné provozy (off – sites)

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů